#ZielonyZwrotTAURONA

01 03

Odnawialne źródła energii

Dzięki zakupowi pięciu farm o łącznej mocy 180 MW podwoiliśmy moce zainstalowane w technologii wiatrowej zajmując pod tym względem drugie miejsce wśród polskich grup energetycznych. Co szczególnie istotne – nowe aktywa będą generowały ponad 100 mln zł EBITDA rocznie.

65%
mocy zainstalowanej
z OZE w 2030 r.

#ZielonyZwrotTAURONA

02 03

Elektromobilność

Podjęliśmy współpracę z ING Bank Śląski i KGHM Polska Miedź w obszarze budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, rozwoju usługi carsharingu oraz działań proekologicznych. Elektromobilność jest elementem budowanego przez TAURON ekosystemu innowacji.

29
stacji ładowania

#ZielonyZwrotTAURONA

03 03

Nasi pracownicy

Dążymy do utrzymania oraz przyciągania do organizacji pracowników o kompetencjach zgodnych z naszymi potrzebami biznesowymi. Kreujemy środowisko pracy wspierające innowacyjność i stwarzamy możliwości ciągłego rozwoju kompetencji.

26 086
pracowników


Wyniki

W 2019 roku zwiększyliśmy przychody i wypracowaliśmy solidny wynik EBITDA, który był wyższy od oczekiwań rynku.

Kluczowe wskaźniki
20,5
mld
Przychody ze sprzedaży i rekompensaty
4,1
mld
Nakłady inwestycyjne

W ramach realizacji założeń nowej zielonej polityki, we wrześniu 2019 r. Grupa TAURON nabyła 5 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 180 MW, dzięki czemu podwojone zostały moce zainstalowane w technologii wiatrowej.

Kluczowe wskaźniki
0,7
GW
mocy zainstalowanej w OZE
30,4
tys.
przyłączonych mikroinstalacji OZE w 2019 r.

Nasze działania skupiały się w ubiegłym roku na realizacji strategii dotyczącej Zielonego Zwrotu TAURONA. Wiele wysiłku włożyliśmy też w kwestie środowiskowe oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej w obszarze klienta.

Kluczowe wskaźniki
83%
Wartość wskaźnika
satysfakcji klientów
158
inicjatyw wspartych
przez Fundację TAURON

Grupa TAURON utrzymuje stabilną pozycję finansową, o czym świadczy rating na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną, nadany przez agencję ratingową Fitch.

Grupa istotnie zwiększyła skalę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Zielony Zwrot TAURONA zakłada inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Model Biznesowy

Obejmuje sprzedaż odbiorcom końcowym energii elektrycznej i gazu oraz produktów powiązanych. Sprzedaż prowadzona jest na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim i słowackim.

13,2
TWh
Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji

Obejmuje handel hurtowy energią elektryczną, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami.

Działalność ta jest prowadzona przez TAURON Polska Energia S.A. i TAURON Czech Energy s.r.o. W Obszarze Handel ulokowane są również zakupy biomasy i zagospodarowanie ubocznych produktów wydobycia i spalania realizowane przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej za pośrednictwem sieci zlokalizowanej w południowej Polsce.

5 651
tys.
odbiorców końcowych
57
tys.
km2
obszar działalności

Obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej ze źródeł produkujących w kogeneracji.

3
elektrociepłownie

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, za wyjątkiem spalania biomasy.

9
elektrowni wiatrowych
34
elektrownie wodne

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych (również w procesie spalania biomasy).

12,7
TWh
Produkcja energii elektrycznej netto

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych.

3
Zakłady górnicze

Wyniki wyszukiwania: