Nowoczesna infrastruktura

Główne inwestycje Grupy TAURON, takie jak budowa bloku 910 MW w Jaworznie, budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz inwestycje w aktywa wydobywcze osiągnęły w 2019 r. znaczący poziom zaawansowania. Grupa kontynuuje również rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, TAURON zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie, spełni rygorystyczne normy środowiskowe oraz ograniczy negatywne oddziaływanie na klimat.

Jednostki wytwórcze Grupy TAURON są w trakcie realizowania planu działań inwestycyjnych i administracyjnych, które przygotują je do optymalnego dostosowania do nowych norm środowiskowych tzw. konkluzji BAT, które będą obowiązywały od sierpnia 2021 r. Takie dostosowanie jest istotne zarówno ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również ze względu na możliwość uzyskania przychodów z rynku mocy. Tym samym po roku 2020 TAURON będzie dysponować flotą wytwórczą zdolną do generowania przychodów na dwutowarowym rynku energii. W Aktualizacji Kierunków Strategicznych Grupa TAURON przyjęła cel głębokich zmian w zakresie aktywów wytwórczych. Planowane jest wycofanie części już wyeksploatowanych jednostek wytwórczych i zastąpienie ich nowymi nisko- i zeroemisyjnymi jednostkami fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi. W 2019 roku TAURON, poprzez zakup aktywów wiatrowych o łącznej mocy ponad 180 MW, podwoił posiadaną moc zainstalowaną w elektrowniach wiatrowych. W najbliższych latach, w miejsce tradycyjnej infrastruktury wytwórczej Grupa uruchomi kolejne moce w źródłach odnawialnych oraz będzie rozwijać sieć dystrybucyjną, odpowiadając na potrzeby swoich klientów. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w sieć dystrybucyjną pozwoliły poprawić pewność dostaw energii elektrycznej oraz zmniejszyć straty energii. TAURON będzie kontynuować modernizację i rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej, także aby dostosować sieć do rosnącej ilości energii generowanej przez źródła odnawialne, jak również do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Wyniki wyszukiwania: