Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny

Grupa TAURON prowadzi szeroki program inwestycyjny w każdym z Obszarów Biznesowych. Zintegrowana struktura oraz pełny łańcuch wartości: od wydobycia i dostaw paliwa, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dystrybucję, aż po sprzedaż do klientów końcowych, pozwala na optymalizację działalności inwestycyjnej i operacyjnej.

Inwestycje TAURONA są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa przeznacza na inwestycje rocznie ponad 3 mld zł, z czego większość to inwestycje w sieci dystrybucyjne.

 

W krótkiej perspektywie Grupa będzie kontynuować inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, zakończy inwestycje w nowe jednostki wytwórcze: blok gazowo-parowy w Stalowej Woli i blok 910 MW w Jaworznie oraz zakończy inwestycje strategiczne w zakładach wydobywczych: głębienie szybu w Zakładzie Górniczym Janina, budowę szybu w Zakładzie Górniczym Sobieski.

W perspektywie Strategii, TAURON planuje wycofanie wyeksploatowanych bloków energetycznych – bloki klasy 120 MW będą wycofane do 2021 roku, a w latach 2025 – 2030 wycofane zostaną jednostki klasy 200 MW. Wysiłek inwestycyjny zostanie skierowany na źródła odnawialne. Aspiracją Grupy TAURON jest, aby do 2025 roku dysponować dodatkowymi aktywami w energetyce wiatrowej na poziomie 900 MW oraz w fotowoltaice na poziomie 300 MW. Jednocześnie zakładane jest zaangażowanie w rozwój morskich elektrowni wiatrowych.

Poza projektami inwestycyjnymi w Grupie TAURON realizowane są także inicjatywy na rzecz optymalizacji kosztowej Grupy, między innymi Program Poprawy Efektywności, którego łączny efekt w okresie 2016-2018 przekroczył założenia i wyniósł ponad 1,7 mld zł. Kolejnymi działaniami poprawiającymi efektywność operacyjną podstawowej działalności Grupy są Inicjatywy Strategiczne, których łączny efekt w okresie 2017-2020 jest szacowany na 3,4 mld zł, w tym 1,2 mld zł skumulowanego wpływu na EBITDA.

W średniej i dłuższej perspektywie TAURON planuje dalszą zmianę miksu energetycznego. Sukcesywnie zaostrzane wymagania środowiskowe i proklimatyczne, w połączeniu z wyeksploatowaną bazą wytwórczą, tworzą przestrzeń do budowy nowych jednostek wytwórczych w technologiach odnawialnych i niskoemisyjnych oraz znaczące zmiany w obszarze sieci dystrybucyjnych. Dostrzegana jest konieczność rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej ze względu na rozwój energetyki rozproszonej. W Aktualizacji Kierunków Strategicznych Grupa TAURON położyła silny akcent na rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Według założeń w 2030 roku, dzięki wycofaniu wyeksploatowanych bloków oraz nowym inwestycjom, nisko- i zeroemisyjne aktywa stanowić będą ponad 65% mocy zainstalowanej Grupy TAURON. W tym zakresie potencjał restukturyzacyjny Grupy jest bardzo duży, a zakładane zmiany miksu wytwórczego wymagały będą nowych kompetencji.

Wyniki wyszukiwania: