Perspektywy dźwigni wartości

Część z dźwigni wartości Grupy TAURON jest szczególnie istotna w najbliższej perspektywie, część z kolei będzie coraz ważniejsza w miarę materializowania się zmian spodziewanych w otoczeniu i pojawiania się w nim nowych wyzwań. Niezależnie od tego, wszystkie dźwignie wartości są komplementarne i składają się na całość działalności biznesowej Grupy, wzajemnie się uzupełniając oraz kształtując jej teraźniejszość i przyszłość. Nie mamy przy tym wątpliwości, że zarówno dziś, jak i w bliższej czy dalszej przyszłości, najważniejszym aktywem TAURONA będą klienci. Z czasem, poprzez zmiany modelu energetyki, zakłada się, że klienci staną się również partnerami i jako prosumenci będą korzystać z zasobów naturalnych i kształtować obraz przyszłej energetyki.

W dłuższej perspektywie kluczowymi kapitałami, obok społecznego kapitału relacji z klientami – na których Grupa TAURON będzie się koncentrować, będą kapitał intelektualny i naturalny. Możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie rozwoju młodym pracownikom i poszanowanie środowiska, w tym klimatu, to najważniejsze czynniki sukcesu, które będą determinować rozwój Grupy w przyszłości.

Perspektywy dźwigni wartości oraz istotność i wpływ poszczególnych elementów na Grupę TAURON został przedstawiony na rysunku.

tauron-model-inforgrafiki_2019-_dziwgnia-wartosci_2 tauron-model-inforgrafiki_2019-_dziwgnia-wartosci_2

Wyniki wyszukiwania: