Model tworzenia wartościi relacje między kapitałami

Kapitały, a także ich wzajemne relacje ulegają ciągłym zmianom, co wynika z wielu czynników, w tym. m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym oraz regulacyjnym. Wewnętrznym akceleratorem do zmian jest realizacja Strategii Grupy TAURON.

  • 102-16

Realizacja założonych w strategii działań pozwala na zrównoważoną transformację Grupy i zwiększa potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Efekty działań, zgodnie ze Strategią, będą widoczne we wszystkich kapitałach. Transformacja w kierunku zero- i niskoemisyjnym będzie miała również swój wpływ na każdy segment działalności Grupy.

Kapitał finansowy jest podstawą do efektywnego wykorzystywania i rozwijania pozostałych kapitałów Grupy TAURON, w szczególności kapitału produkcyjnego, wspiera rozwój kapitału intelektualnego i ludzkiego oraz poprawia efektywność wykorzystania kapitału naturalnego. Poprzez realizację projektów inwestycyjnych, Grupa TAURON stale zwiększa potencjał kapitału produkcyjnego. Rozwój tego kapitału odbywa się z wykorzystaniem możliwie najlepszych dostępnych technologii i ogranicza wpływ działalności biznesowej Grupy na klimat i środowisko. Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz technicznych poprawia i buduje nowe kompetencje w kapitale intelektualnym, co przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego, poprawia wykorzystanie kapitału produkcyjnego i wzmacnia pozycję konkurencyjną Grupy TAURON. Działalność biznesowa Grupy, przede wszystkim wydobycie węgla oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, powoduje zużycie zasobów naturalnych. Poprawa efektywności wykorzystania kapitału naturalnego i lepszego gospodarowania dostępnymi zasobami w Grupie TAURON kształtują efektywniejsze wykorzystanie kapitału produkcyjnego i finansowego. Całokształt działalności biznesowej Grupy, zapewnianie klientom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła, stale buduje relacje z otoczeniem zewnętrznym, w tym społecznym. Dbanie o stały rozwój kapitału społecznego buduje z kolei wartość Grupy TAURON.

Relacje miedzy kapitałami, a także model tworzenia wartości w Grupie TAURON w 2019 roku zaprezentowany został na rysunku.

 

Wyniki wyszukiwania: