• 102-16

Misja
Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie.

Wizja
Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.


Misja i wizja Grupy TAURON wynikają bezpośrednio z profilu naszej działalności. Należąc do grona największych grup energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, mamy świadomość, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Polski i działających tutaj firm. Wiemy również, że w dobie intensywnych zmian w otoczeniu rynkowym, postępującej cyfryzacji, mobilności społeczeństwa oraz wpływu działalności człowieka na środowisko i klimat, następuje widoczna zmiana oczekiwań naszych klientów. Stają się oni coraz bardziej aktywni i świadomi w zakresie jakości dostarczanych usług, oczekują szerokiej i kompleksowej oferty oraz nowoczesnych kanałów obsługi, przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływania na klimat.

Zapewnienie nowoczesnych rozwiązań w ciągle zmieniającym się świecie i stabilnych warunków rozwoju oferty zgodnie z oczekiwaniami klientów stało się nie tylko podstawą do wykreowania kierunków strategicznych Grupy TAURON, ale również wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej, w tym środowiskowej i klimatycznej.

Wyniki wyszukiwania: