Finansowanieinnowacji

  • 203-1

Biorąc pod uwagę charakter prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz relatywnie wysokie ryzyko związane z prowadzeniem tego typu przedsięwzięć, istotną kwestią jest określenie optymalnego poziomu wydatków Grupy oraz wykorzystanie – obok funduszy własnych – dostępnych środków finansowych pochodzących z programów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Aktualnie w Grupie realizowanych jest 27 projektów dofinansowanych, a ich łączna kwota dofinansowania wynosi niemal 48 mln zł. W samym 2019 roku pozyskano dofinansowanie na innowacje ze źródeł zewnętrznych w wysokości ponad 7,7 mln zł. Jednocześnie Grupa TAURON przygotowuje się do zabiegania o środki na inicjatywy badawcze, rozwojowe i innowacyjne w ramach nowej unijnej perspektywy finansowania na lata 2021-2027.

Wyniki wyszukiwania: