Jak zarządzamy innowacjami

Historycznie innowacje w TAURONIE rozwijane były w poszczególnych elektrowniach i w ramach rejonów energetycznych. Spółki tworzące Grupę dysponują obecnie kilkudziesięcioma patentami, niektóre z wypracowanych rozwiązań udało się rentownie wdrożyć lub sprzedać innym przedsiębiorstwom.

Ten konserwatywny model rozwoju rozwiązań, produktów i usług został obecnie dostosowany do nowych wyzwań stojących przed Grupą i całym sektorem energetycznym. Budując od podstaw ekosystem innowacji, postawiliśmy na elastyczność i otwartość.

Obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej duże znaczenie zyskała kooperacja ze startupami. Jej nawiązanie wymagało od Grupy wypracowania od podstaw formuły „współpracy dużego z małym” – czyli Grupy TAURON z niewielkimi, innowacyjnymi zespołami o kulturze organizacyjnej odległej od korporacyjnych procedur opracowywania i wdrażania projektów.

Jak pokazała praktyka, tego typu współpraca wymaga wspomnianej już elastyczności, zarówno po stronie korporacji, jak i startupu. Obie strony muszą dostosować swoje oczekiwania do potrzeb i możliwości partnera. Wypracowanie wspólnego języka było wysiłkiem, który zapoczątkowany w 2018 r. widocznych efektów swojej kontynuacji i dalszego rozwoju doczekał się w roku 2019 w postaci czynnego zaangażowania TAURONA w kolejne inicjatywy związane z rozwojem współpracy w duchu open innovation.

Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wymagała wprowadzenia i skutecznego stosowania, w codziennej realizacji zadań, zarządzania procesowego. Jasne definiowanie zadań i odpowiedzialności osób oraz komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością B+R+I w poszczególnych spółkach Grupy zwiększyło naszą efektywność i poprawiło terminowość. Stałe usprawnianie organizacji obszaru odpowiedzialnego za kreowanie innowacji pozwoliło na wzrost skuteczności nadzoru Centrum Korporacyjnego nad realizacją poszczególnych projektów, włączając w to zarządzanie zasobami finansowymi i niefinansowymi.

Wyniki wyszukiwania: