Wizja Grupyw 2025 i 2030

Na wielu płaszczyznach utrzymujemy status lidera polskiej branży energetycznej, co nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego doskonalenia się i dążenia do jeszcze lepszych wyników. W Strategii nakreśliliśmy nie tylko szczegółowe cele, ale przede wszystkim kierunek, w którym ma podążać Grupa.

Przemodelowaliśmy podejście do poszczególnych obszarów biznesowych, dzieląc je na takie, które Grupa będzie intensywnie rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej, oraz takie, w których konieczny jest przede wszystkim mocny nacisk na efektywność kosztową. Długoterminowy rozwój Grupy będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na pogłębionych relacjach z klientami.

Zdefiniowaliśmy przyszłe role poszczególnych Obszarów Biznesowych w perspektywie 2025 i 2030 roku. Docelowo działalność oparta będzie o 4 główne strumienie:

  • Stabilny Segment Dystrybucja,
  • Rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych,
  • Konwencjonalne aktywa wytwórcze otrzymujące wsparcie,
  • Sprzedaż produktów i usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów.

Grupa TAURON analizuje potencjalne skutki zmiany klimatu i tego, jak mogą one wpłynąć na procesy planowania, ryzyka i ewentualne konsekwencje biznesowe. Uwzględnienie w Strategii oraz modelu biznesowym kwestii aspektów klimatycznych, a w szczególności negatywnego wpływu zmian klimatu na przedsiębiorstwo oraz możliwości negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na klimat, jest istotną kwestią z punktu widzenia zarówno biznesowego, jak i społecznego. Odniesienie się do tych aspektów w dokumentach strategicznych i operacyjnych daje natomiast większą szansę na osiągnięcie sukcesu.

Realizacja Strategii oraz zaktualizowanych kierunków strategicznych pozwoli na budowę silnej grupy kapitałowej, zrównoważoną transformację w kierunku Zielonego Zwrotu TAURONA oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego.

tauron-model-inforgrafiki-108 tauron-model-inforgrafiki-108

Wyniki wyszukiwania: