Rekomendacjei ratingi

Rekomendacje

W 2019 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali łącznie 13 rekomendacji dla akcji TAURON, w tym:

7

Rekomendacji „kupuj”

4

Rekomendacje „trzymaj”

2

Rekomendacje „sprzedaj” / „redukuj”

Rekomendacje wydane w 2019 r.
Lp. Data wydania rekomendacji Instytucja wydająca rekomendację Rekomendacja / cena docelowa
1. 20.01.2019 r. Citi Trzymaj / 2,50 zł
2. 04.02.2019 r. mBank Biuro Maklerskie Kupuj / 3,12 zł
3. 08.02.2019 r. Beskidzki Dom Maklerski Redukuj / 2,18 zł
4. 02.04.2019 r. mBank Biuro Maklerskie Kupuj / 2,89 zł
5. 10.04.2019 r. Societe Generale Trzymaj / 2,10 zł
6. 18.04.2019 r. PKO BP Biuro Maklerskie Trzymaj / 2,00 zł
7. 13.05.2019 r. Biuro Makerskie Santander Trzymaj / 1,80 zł
8. 25.06.2019 r. mBank Biuro Maklerskie Kupuj / 2,52 zł
9. 06.09.2019 r. Societe Generale Kupuj / 2,30 zł
10. 09.09.2019 r. Biuro Maklerskie Santander Kupuj / 2,10 zł
11. 10.09.2019 r. Wood&Co Kupuj / 2,06 zł
12. 06.11.2019 r. mBank Biuro Maklerskie Kupuj / 2,45 zł
13. 04.12.2019 r. TRIGON Dom Maklerski Sprzedaj / 1,40 zł

Ratingi

W dniu 17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings (Fitch) potwierdziła długoterminowe ratingi TAURONA w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną oraz nadała rating w walucie krajowej na poziomie „BB+” oraz rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)” obligacjom hybrydowym Spółki o wartości 400 mln zł wyemitowanym w dniu 29 marca 2019 r. w ramach programu emisji obligacji hybrydowych z 2017 r. zawartego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:

 • długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „BBB”; perspektywa stabilna,
 • krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „F3”,
 • krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A+(pol)”; perspektywa stabilna,
 • rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie „BBB”,
 • krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie „A+(pol)”,
 • rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (EBI) potwierdzony na poziomie „BB+”,
 • rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln zł (EBI) potwierdzony na poziomie „BB+”,
 • rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) potwierdzony na poziomie „BB+”,
 • rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) potwierdzony na poziomie „BBB+(pol)”,
 • nadanie ratingu w walucie krajowej obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie „BB+”,
 • nadanie ratingu krajowego obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie „BBB+(pol)”.

Wyniki wyszukiwania: