Transparentna, rzetelna i regularna komunikacja jest podstawą prowadzonego przez TAURON programu relacji inwestorskich. Odbywa się ona nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, ale jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi bezpośrednio do wszystkich interesariuszy.

  • 102-5

Wysoka jakość komunikacji w konsekwencji przekłada się na wyższy poziom zaufania ze strony inwestorów, instytucji finansujących i partnerów biznesowych. Budowanie relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu najwyższych standardów na polskim rynku kapitałowym.

W 2019 r. analitycy, dziennikarze oraz akcjonariusze mieli dostęp do szerokiego spektrum informacji o Grupie Kapitałowej TAURON za pomocą różnych narzędzi komunikacji.

W ramach programu relacji inwestorskich Spółka organizowała kwartalne konferencje wynikowe, a także uczestniczyła w konferencjach inwestorskich i roadshows w Polsce i za granicą. Podczas spotkań z inwestorami członkowie Zarządu TAURON oraz kluczowi menedżerowie prezentowali strategię Grupy Kapitałowej TAURON, omawiali najważniejsze projekty inwestycyjne, sytuację finansową a także aktualną kondycję i perspektywy sektora energetycznego.

W związku z publikacją raportów okresowych Spółka organizowała konferencje dla inwestorów i analityków, w których każdorazowo uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli rynku kapitałowego i mediów. W wydarzeniach tych można było również brać udział za pośrednictwem internetu w języku polskim i angielskim lub odsłuchać przez telefon. Zadbano również o możliwość ich prześledzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieli zagwarantowany równy dostęp do informacji.

Obok spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2019 r. członkowie Zarządu Spółki oraz przedstawiciele zespołu relacji inwestorskich wzięli udział w kilkunastu konferencjach, podczas których odbyło się kilkadziesiąt spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego. Przedstawiciele TAURON spotykali się z inwestorami instytucjonalnymi w Polsce, a także w Austrii i Czechach.

Inicjatywą, która została pozytywnie oceniona przez środowisko inwestorskie było zorganizowanie, we współpracy z Biurem Maklerskim PKO BP, Dnia Inwestora Instytucjonalnego. W ramach wydarzenia kilkudziesięciu zarządzających funduszami odwiedziło plac budowy największej inwestycji Grupy Kapitałowej TAURON, tj. bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Ponadto przedstawiciele kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej TAURON zaprezentowali uczestnikom Dnia Inwestora Instytucjonalnego wybrane zagadnienia poświęcone Segmentom Wytwarzanie i Dystrybucja.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył także w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był m.in. partnerem strategicznym konferencji „WallStreet” w Karpaczu organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W ramach regularnej komunikacji z tą liczną grupą inwestorów w 2019 r. odbyły się 4 czaty z przedstawicielami Zarządu, w których każdorazowo brało udział ok. 100 inwestorów indywidualnych.

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych duży nacisk położono na rozwój w zakresie komunikacji z inwestorami. W serwisie YouTube zamieszczane były relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń: konferencji wynikowych, obrad WZ, dni inwestora oraz komentarze Prezesa Zarządu do wyników finansowych. Z kolei na portalu społecznościowym Facebook Spółka publikowała zapowiedzi istotnych wydarzeń. TAURON posiada także profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, gdzie pojawiają się wpisy m.in. z obszaru relacji inwestorskich. Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności zakładka Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych czy strategii Grupy Kapitałowej TAURON. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Rozwiń Zwiń

Aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów. W 2019 r. do Spółki trafiły kolejne nagrody za wysoką jakość relacji inwestorskich.

Lp. Data Wydarzenie
1. 03.04.2019 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
2. 04.04.2019 r. Spotkanie Zarządu TAURON z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za 2018 r., Warszawa
3. 04.04.2019 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
4. 11.04.2019 r. Spotkania z zarządzającymi funduszami, IPOPEMA, Warszawa
5. 08.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Katowice
6. 27.05.2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.
7. 28.05.2019 r. Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2019 r., Warszawa
8. 29.05.2019 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
9. 12.06.2019 r. Spotkania z zarządzającym Raiffeisen Capital Management oraz analitykami Erste Securities, Warszawa
10. 09-10.09.2019 r. Udział w konferencji 16th Annual Emerging Europe Investment Conference, Pekao Investment Banking, Warszawa
11. 25-26.09.2019 r. Udział w konferencji Energetyka, Górnictwo i Paliwa organizowanej przez Dom Maklerski PKO BP, Kraków

Dzień Inwestora w TAURON Polska Energia S.A., Jaworzno

12. 30.09.2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
13. 01.10.2019 r. Spotkanie Zarządu TAURON z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2019 r., Warszawa
14. 01.10.2019 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
15. 08-10.10.2019 r. Udział w konferencji Erste Group Investor Conference, Wiedeń, Austria
16. 13.11.2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.
17. 15.11.2019 r. Spotkanie Zarządu TAURON z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2019 r., Warszawa
18. 15.11.2019 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
19. 21.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Katowice
20. 15-16.11.2019 r. Udział w konferencji Santander’s Annual Utility / Oil & Gas / Metals & Mining Sector Conference, Warszawa
21. 04-06.12.2019 r. Udział w konferencji WOOD’s Winter Wonderland – Emerging Europe Conference, Praga, Czechy

Wyniki wyszukiwania: