Założenia dotyczące rozwoju w skali makro

W skali świata coraz bardziej widoczne jest stopniowe zacieranie się różnic gospodarczych. Prognozuje się dalsze umacnianie ekonomiczne dotychczasowych najbogatszych krajów świata, ale również mocne przyspieszenie rozwoju biedniejszych regionów, co zmieni obraz współczesnej gospodarki.

Niezmiennie od kliku lat, rośnie wpływ rozwoju Chin. Wielką niewiadomą pozostają państwa afrykańskie, które mają potencjał do stworzenia dużego rynku konsumenckiego. Eksperci przewidują, że wzrost gospodarczy w tej części świata może przyspieszyć głownie za sprawą inwestycji chińskich na tym rynku, a w przyszłości współpraca afrykańsko-chińska może mieć istotne znaczenie dla światowej gospodarki.

Dzisiaj w zakresie skali makroekonomicznej często dyskutuje się o czwartej rewolucji przemysłowej, która napędzana jest przez automatyzację, robotyzację, Internet Rzeczy i sztuczną inteligencję. Tzw. przemysł 4.0 ma pozwolić na zwiększenie efektywności i jakości produkcji.  W branżach produkcyjnych wykorzystuje się na masową skalę w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne (motoryzacja, elektronika, przemysł spożywczy) lub systemy informatyczne (finanse, bankowość, logistyka). Rola człowieka w tym procesie polega na kontroli urządzeń, a także ich optymalizacji. Przy takim kierunku zmian, wyzwaniem będzie wprowadzanie odpowiednich systemów bezpieczeństwa, chroniących przed cyberatakami. Zauważalne staną się zmiany potrzeb i oczekiwań pracowników i pracodawców. Rozwój nowych technologii zintensyfikują mobilność i elastyczność pracowników, a postępująca automatyzacja i robotyzacja ukształtują nowy rynek pracy. Konkurencja pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu o wysokiej klasy specjalistów i utalentowanych pracowników może znacząco wzrosnąć.

Istotnym trendem w skali makro jest kształtowanie gospodarki w kierunku tzw. obiegu zamkniętego, w którym odpady stają się surowcem. Pozwala ona na lepszą alokacje i wykorzystanie dostępnych, ale ograniczonych zasobów. Wpływ na rozwój i upowszechnienie gospodarki obiegu zamkniętego będzie miała rosnąca proklimatyczna świadomość społeczeństwa.

W ostatnich latach sektor finansowy zwraca się w kierunku zrównoważonego finansowania i inwestowania, co oznacza, że poza zyskami i zwrotem z inwestycji, znaczenia nabierają aspekty zrównoważonego rozwoju i korzyści społeczne i środowiskowe. Banki i instytucje finansowe w swoich politykach uwzględniają m.in. kryteria związane z ochroną środowiska naturalnego. Coraz częściej zwracają one uwagę czy klient działa odpowiedzialnie w zakresie wpływu na otoczenie.

Przyszłość działalności przemysłowej, w tym energetyki będzie wiązała się z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej, zero i niskoemisyjnego wytwarzania i minimalizacji  oddziaływania na środowisko.

Wyniki wyszukiwania: