W kierunkunisko- i zeroemisyjności

27 maja 2019 r. TAURON przyjął Aktualizację Kierunków Strategicznych, która jest uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

  • 102-2
  • 203-1

Zgodnie z obowiązującą Strategią i przyjętą Aktualizacją Kierunków Strategicznych wzrost wartości Grupy oparty będzie przede wszystkim na:

  • regulowanym i stabilnym segmencie Dystrybucji,
  • rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych,
  • konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie,
  • sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów.

Więcej na temat strategii i aktualizacji kierunków strategicznych w zakładce Nasza Strategia.

W kierunku nisko- i zeroemisyjności

Mamy świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków, wiemy również  jak ważna jest rola sektora elektroenergetycznego w szeroko rozumianym przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego podejmujemy działania dążące do zmniejszenia negatywnego oddziaływania Grupy TAURON na klimat i środowisko. Zgodnie z Aktualizacją Kierunków Strategicznych, poza dotychczas rozwijanymi Obszarami Sprzedaży i nowych produktów rozwijany będzie obszar biznesowy odpowiedzialny za produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tym samym Grupa TAURON zmienia miks wytwórczy ograniczając przyszłą emisję gazów cieplarnianych.

Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON z 10 proc. w 2018 r. do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

2018

2025

2030

Poza rozwojem mocy w odnawialnych źródłach energii, głównie wiatrowych i słonecznych [więcej w zakładce Zielone inwestycje TAURONA], kierunek nisko- i zeroemisyjności będziemy realizować także przez trwałe wyłączenie wyeksploatowanych węglowych jednostek wytwórczych. Działania te będą realizowane w ramach opcji strategicznych. [więcej w zakładce Opcje Strategiczne]

Wyniki wyszukiwania: