Zielone inwestycje TAURONA

Aby zrealizować ambitne plany zmiany miksu wytwórczego Grupy, w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA, zakłada się zarówno zakup już istniejących źródeł odnawialnych, zakup gotowych do budowy projektów, jak i realizacje od podstaw projektów budowy odnawialnych źródeł energii w ramach spółek Grupy TAURON.

  • EU-DMA Badania i rozwój
  • EU DMA Badania i inwestycje

Osiągnięcie celu 2,5 GW mocy ze źródeł odnawialnych wymagało będzie od Grupy nakładów w wysokości ok. 5 mld złotych w okresie 2020-2030, ale część z tego celu została zrealizowana na przełomie 2019 i 2020 roku. Grupa TAURON nabyła farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej 180 MW oraz zakupiła projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW.

Aktualne projekty w ramach zielonych inwestycji:

Zrealizowany w 2019 roku
zakup elektrowni wiatrowych
o mocy 180 MW

W ramach realizacji założeń nowej zielonej polityki, we wrześniu 2019 r. Grupa TAURON nabyła 5 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 180 MW, dzięki czemu podwoiła moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Po przejęciu farm wiatrowych TAURON znalazł się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem mocy zainstalowanej z lądowych wiatrowych elektrowni zawodowych.

Zakup projektu budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy
6 MW usytuowanej w gminie Choszczno

Dnia 2 stycznia 2020 spółka TAURON Ekoenergia nabyła 100% udziałów AVAL-1 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – spółki realizującej projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW w gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim. Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w Grupie, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca. Planowany termin oddania elektrowni do użytku to IV kwartał 2020 roku. Całkowity koszt budowy szacowany jest na 15 mln złotych za 6 MW. Farma fotowoltaiczna będzie produkowała 6 GWh rocznie i działała do ok. 2045 roku.

Przygotowanie projektów
instalacji fotowoltaicznych
na terenach Grupy TAURON

Trwają prace związane z przygotowaniem do rozwoju instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON niewykorzystanych gospodarczo. Rozwijamy nasze własne projekty fotowoltaiczne między innymi w Jaworznie, Mysłowicach i Stalowej Woli.

W marcu 2020 roku TAURON zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie o współpracy w zakresie inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. To istotny krok umożliwiający elastyczne finansowanie Zielonego Zwrotu TAURONA. Zgodnie z tym porozumieniem, kolejne zielone inwestycje TAURONA będą mogły uzyskać finansowanie z PFR o wartości co najmniej 50 mln zł każda.

Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej

Największy wkład w wynik ekonomiczny Grupy TAURON generuje Obszar Dystrybucja, w którym ponoszone są również największe nakłady inwestycyjne. Tylko w tym obszarze TAURON corocznie inwestuje ok. 2 mld zł. Zmieniające się otoczenie, w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii, również prosumenckich, ma duży wpływ na konieczność modernizacji i rozbudowy oraz adaptacji posiadanej infrastruktury sieciowej. W 2019 r. TAURON Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim. W sumie Spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji o łącznej mocy 309 MW.

Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego TAURON przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Spółka przyłączyła także 64 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których siedem nie zostało wykonanych w technologii fotowoltaicznej. Były to cztery elektrownie wiatrowe, dwie wodne i jedna wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów. W 2017 r. do sieci TAURON Dystrybucja zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o mocy 24 MW. W 2018 r. nastąpił znaczny wzrost i Spółka przyłączyła wtedy ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 48 MW. Natomiast w ubiegłym roku TAURON przyłączył do swojej sieci energetycznej już ponad 30 tys. mikroinstalacji o mocy 206 MW.

Tylko w 2019 roku TAURON Dystrybucja podpisał siedem kolejnych umów o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych na kwotę ponad 27 mln zł.

Rozwiń Zwiń

Wyniki wyszukiwania: