Polityka Klimatyczna Grupy TAURON

W maju 2019 r. Grupa wprowadziła Aktualizację Kierunków Strategicznych na lata 2016-2025, w ramach której realizowany jest tzw. Zielony Zwrot TAURONA, a w listopadzie tego samego roku przyjęła dokument „Polityka Klimatyczna Grupy TAURON”.

Celem wspomnianej Polityki jest wytyczanie kierunków przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój Obszarów biznesowych Grupy, poprzez uczciwą transformację w kierunku osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. Dokument ten stanowi dla Grupy TAURON podstawę zarządzania działalnością tak, aby ograniczyć wszelkie ryzyka związane z klimatem i wpływ Grupy na klimat oraz zmaksymalizować pozytywne skutki zmian klimatu w całym łańcuchu wartości. [więcej w zakładce Polityka Klimatyczna]

Wyniki wyszukiwania: