Polityka ŚrodowiskowaGrupy TAURON

Obserwując zmiany pogodowe w postaci coraz częstszych i bardzo dotkliwych nawałnic, huraganowych wiatrów albo okresów suszy lub bardzo łagodnych zim, można stwierdzić, że klimat się zmienia. Jak te zmiany wpłyną na nas, w jakim stopniu są powodowane działalnością człowieka i czy są odwracalne, to pytania które zadają sobie ludzie na całym świecie.

Mając tego świadomość, podejmujemy szereg działań ograniczających negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Są to zarówno działania o charakterze fizycznym, inwestycyjnym, jak i edukacyjnym, które budują świadomość klimatyczną. Do tych aktywności można zaliczyć przyjęcie i wdrożenie Polityki Środowiskowej oraz Polityki Klimatycznej Grupy TAURON, jak również budowanie odporności modelu biznesowego Grupy TAURON na zmiany klimatu m.in. poprzez realizację zielonych inwestycji, oferowanie ekologicznych produktów i innowacji.

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych, TAURON bierze odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych. Przyjmując w lipcu 2017 roku dokument pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, a w listopadzie 2019 roku Polityka Klimatyczna Grupy TAURON, koncern podkreślił, że jest gotowy do podejmowania działań wykraczających ponad obowiązki prawne.

Polityka Środowiskowa określa podejście Grupy do zarządzania kwestiami związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym kierunek jej działań środowiskowych oraz zasady, jakimi kieruje się w kwestiach dotyczących środowiska. Dokument jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek Grupy w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. [więcej w zakładce Polityka Środowiskowa]

Wyniki wyszukiwania: